Opplysninger om I falkens øyne-utstillingen

I jaktfalkens øyne-utstillingen har blitt til som et resultat av arbeidet med Finlands Miljöcentrals (Syke) BARIMS-prosjekt (Klimaendringens konsekvenser for mangfoldet i naturen i Barentsområdet). Målet med prosjektet er å fremme et regionalt samarbeid med tanke på sikring av bærekraftig utvikling og naturens mangfold i Barents euroarktiske og arktiske region.

Prosjektets viktigste tiltak

 • Vi samler de stedsopplysningene som allerede finnes om nedbørsfelt og havområder som er verdifulle med tanke på naturens mangfold i pilotområdene som er fastsatt i prosjektets startfase.
 • Vi prøver å finne måter å vurdere klimaendringens konsekvenser for pilotområdenes naturverdier, økosystemer samt for utnyttelsen av naturressursene.
 • Vi identifiserer hvilke sentrale tiltak vi trenger for å sikre naturens mangfold og næringsgrener som er avhengig av naturen i Barents euroarktiske område.

Prosjektet er finansiert av det finske utenriksdepartementet, og det er også gjennomført i samarbeid med utenriksdepartementet.

Utstillingens aktører

Arbeidsgruppen som har planlagt utstillingen består av Sykes eksperter og forskere Riku Lumiaro, Kirsi Kostamo, Ljudmila Vesikko, Maija Airos og Aino Lipsanen. Klimaprognosene for Barents-området er gjennomført i samarbeid med Kimmo Ruosteenoja fra Finlands meteorologiske institutt. Når det gjelder Sverige og Norge, har vi samarbeidet med Paul Aspholm, Lo Fischer, Eirik Frøiland og Keith Larson.

Mika Pyhähuhta, Esa Juujärvi og Jani Kaarlela fra reklamebyrået Laboratorio i Uleåborg samt Riku Lumiaro er ansvarlige for produksjonen, videoer og den tekniske gjennomføringen av utstillingen.

Utstillingens tekster og bilder Riku Lumiaro Syke.

Utstillingens andre bilder:

 • Jaktfalk-, fjellrype- og snøuglebildene Markus Varesvuo
 • Polarrevbildene Jorma Luhta, Antti Ohenoja, Poppis Suomela og Forststyrelsen
 • Sommerfugl- og humlebildene Jyrki Lehto og Juha Pöyry
 • Plantebilder fra Tanaelva Henry Väre og Riku Lumiaro
 • Pukkellaksbildene Panu Orell Luke og Riku Lumiaro
 • Luftbilde av palsmyrene Timo Kumpula
 • Palsmyrbildene fra Nord-Enare Rauno Ruuhijärvi og Riku Lumiaro
 • Laksebilde fra Torneelva Petteri Vihervaara
 • Deling av sikfangst Jaakko Heikkilä

Ideen om utstillingen kom fra Kirsi Kostamo, og hun skaffet også finansieringen til gjennomføringen av utstillingen. Dessverre fikk ikke Kirsi sett arbeidet hun startet når det var ferdig. Vi minnes Kirsi og takker utstillingens arbeidsgruppe.

Kilder til I jaktfalkens øyne-utstillingen