Rievssatfálli čalmmiiguin čájáhusa dieđut

Rievssatfálli čalmmiiguin čájáhus lea šaddan Suoma birasguovddáža (Syke) dálkkádatnuppástusa váikkuhusat Bárentsa guovllu luonddu máŋggahámatvuhtii (BARIMS) –fidnu boađusin. Fidnu mihttomearrin lea ovddidit guvllolaš ovttasbarggu suvdilis ovdáneami ja luonddu máŋggahámatvuođa dorvvasteami viŋkiliin Bárentsa euroárktalaš ja árktalaš guovllus.

Fidnu deháleamos doaimmat

 • Čohkket dálá báikedieđu luonddu máŋggahámatvuođa dáfus árvvolaš golganguovlluin ja mearraguovlluin fidnu álgomuttus identifiserejuvvon pilohttaguovlluin.
 • Ohcat vugiid árvvoštallat árvvoštallat dálkkádatrievdama váikkuhusaid pilohtaguovlluid luondduárvvuide, ekovuogádagaide ja luondduváriid ávkkástallamii.
 • Identifiseret guovddáš doaimmaid, maid dárbbašat luonddu máŋggahámatvuođa ja luonddus sorjavaš ealáhusaid dorvvasteapmin Bárents euroárktalaš guovllus.

Fidnu leat ruhtadan olgoáššiidministeriija ja dat lea dahkkon ovttasbarggus birasministeriijain.

Čájáhusa dahkkit

Čájáhusa plánen bargojoavkkus leat Syke áššedovdit ja dutkit dego Riku Lumiaro, Kirsi Kostamo, Ljudmila Vesikko, Maija Airos ja Aino Lipsanen. Bárents guovllu dálkkádateinnostusat leat dahkkon ovttasbarggus Dálkediehtaga lágádusa Kimmo Ruosteenojain. Ruoŧa ja Norgga beales ovttargu leamašan Paul Aspholmain, Lo Fischeriin, Eirik Frøilandain ja Keith Larsoniin.

Čájáhusa buvttadeamis, videoin ja teknihkalaš ollašuhttimis vástidit Mika Pyhähuhta, Esa Juujärvi ja Jani Kaarlela máinnusdoaimmahat Laboratorio Uleåborggas ja Riku Lumiaro.

Čájáhusa teavsttat ja govat Riku Lumiaro Syke.

Čájáhusa eará govat:

 • Rievssatfálle-, giron- ja jievjaskuolfegovat Markus Varesvuo
 • Njállagovat Jorma Luhta, Antti Ohenoja, Poppis Suomela ja Meahciráđđehus
 • Beaivelodde- ja uvlogovat Jyrki Lehto ja Juha Pöyry
 • Deanu šaddogovat Henry Väre ja Riku Lumiaro
 • Ruoššaluossagovat Panu Orell Luke ja Riku Lumiaro
 • Áibmogovva balsajeakkis Timo Kumpula
 • Davvi-Anára balsajeaggegovat Rauno Ruuhijärvi ja Riku Lumiaro
 • Duortnosjoga luossagovva Petteri Vihervaara
 • Čuovžasállaša juohkin Jaakko Heikkilä

Idea čájáhussii bođii Kirsi Kostamos, ja son maiddái ozai ruhtadeami čájáhusa ollašuhttimii. Váidalahtti Kirsi ii oaidnán su vuolggahan barggu gárvvisin. Čájáhusa bargojoavku giitá ja muittaša Kirsi.

Rievssatfálli čalmmiiguin čájáhusa gáldut