Information om utställningen Med jaktfalkens ögon

Utställningen Med jaktfalkens ögon uppstod som ett resultat av Finlands miljöcentrals (Syke) projekt Påverkan av klimatförändringar på den biologiska mångfalden i Barentsregionen (BARIMS). Målet med projektet är att främja regionalt samarbete för att skydda hållbar utveckling och biologisk mångfald i Barents euro-arktiska och arktiska regioner.

De viktigaste åtgärderna i projektet

 • Att samla in befintliga rumsliga data om avrinningsområden och marina områden vilka identifierades som pilotområden i projektets inledande fas och som är värdefulla när det gäller biologisk mångfald.
 • Att leta efter metoder för att bedöma klimatförändringarnas effekter på naturvärden, ekosystem och naturresursernas utnyttjande i pilotområdena.
 • Att identifiera nyckelåtgärder som behövs för att skydda biologisk mångfald och naturberoende försörjning i den euroarktiska Barentsregionen.

Projektet har finansierats av utrikesministeriet och genomförts i samarbete med miljöministeriet.

Utställningens arbetsgrupp

Arbetsgruppen som planerat utställningen består av experterna och forskarna Riku Lumiaro, Kirsi Kostamo, Ljudmila Vesikko, Maija Airos och Aino Lipsanen vid Finlands miljöcentral (Syke). Klimatprognoserna för Barentsregionen har utförts i samarbete med Kimmo Ruosteenoja vid Meteorologiska institutet. För Sveriges och Norges del har samarbete gjorts med Paul Aspholm, Lo Fischer, Eirik Frøiland och Keith Larson.

Mika Pyhähuhta, Esa Juujärvi och Jani Kaarlela från reklambyrån Laboratorio Uleåborg och Riku Lumiaro ansvarar för produktion, videor och tekniskt genomförande av utställningen.

Utställningens text och bilder Riku Lumiaro Syke.

Utställningens övriga bilder:

 • Bilder av jaktfalk, fjällripa och fjälluggla Markus Varesvuo
 • Bilder av fjällräv Jorma Luhta, Antti Ohenoja, Poppis Suomela och Forststyrelsen
 • Bilder av fjärilar och humlor Jyrki Lehto och Juha Pöyry
 • Bilder av Tana älvs flora Henry Väre och Riku Lumiaro
 • Bilder av Puckellax Panu Orell Luke och Riku Lumiaro
 • Flygbild av palsmyr Timo Kumpula
 • Bilder av palsmyr i norra Enare Rauno Ruuhijärvi och Riku Lumiaro
 • Bild av lax i Torneälven Petteri Vihervaara
 • Uppdelning av sikfångst Jaakko Heikkilä

Kirsi Kostamo gav idén till utställningen och hon arrangerade också finansieringen för utställningens genomförande. Tyvärr fick Kirsi inte se det färdiga arbetet hon påbörjat. Med tacksamhet och med Kirsi i vårt minne – utställningens arbetsgrupp.

Källor för utställningen Med jaktfalkens ögon

Paneldiskussion om utställningens öppning

Vad ska vi göra för att skydda den nordliga naturen?

Presentatör:
Jukka Nykänen, miljöexpert, Norra Karelens landskapsförbund

Paneldeltagare:
Riku Lumiaro, specialexpert, Finlands miljöcentral
Klemetti Näkkäläjärvi, ordförande för det samiska klimatrådet, Uleåborgs universitet
Henni Ylänne, postdoktor, Östra Finlands universitet