1/42

Onko tunturikoivusto yleisesti levinnyt Pohjois-Euroopan alueella?

2/42

Onko tunturikoivu uhanalainen lajityyppi?

3/42

Esiintyykö palsasoita etelässä?

4/42

Ovatko palsasuot uhanalaisia?

5/42

Kasvaako tunturi­paljakoilla kasveja?

6/42

Johtaako porotalous avotunturien pensittymiseen?

7/42

Poikkeaako lumenviipymien kasvillisuus muusta lähiympäristöstä?

8/42

Onko lumenviipymä uhanalainen luontotyyppi?

9/42

Ovatko tunturipurot uhanalaistuneet ympäristönmuutoksen vuoksi?

10/42

Ovatko tunturialueen purot ja pikkujoet hyviä lisääntymisalueita raudulle?

11/42

Ulottuuko Boreaalinen havumetsäalue aina Skandinaviasta Siperian poikki Pohjois-Amerikkaan saakka?

12/42

Ovatko metsäpalot hyväksi luonnon monimuotoi­suudelle?

13/42

Edistääkö perinteinen maatalous niittyjen häviämistä?

14/42

Onko luonnonniittyjen määrä vähentynyt?

15/42

Uhkaako Naali punaketun leviämistä?

16/42

Onko Naali uhanalainen laji

17/42

Vaikuttaako ilmastonmuutos korkeiden vuoristojäätiköiden jäätilanteeseen?

18/42

Onko tunturijäätiköiden sulamisella vaikutusta kasvillisuuteen?

19/42

Onnistuuko tunturipöllön pesintä paremmin jos ilmasto lämpenee?

20/42

Onko tunturipöllö uhanalainen laji?

21/42

Vaikuttavatko pistiäiset tunturialueen kasvien pölytykseen?

22/42

Lisääntyvätkö pohjoiset perhoslajit paremmin lämpimässä?

23/42

Pitääkö kiiruna erityisesti tunturikoivikoista?

24/42

Onko kiiruna parvilintu?

25/42

Tarkoittaako poro ja peura samaa asiaa?

26/42

Vaikuttaako ilmastonmuutos porotalouteen positiivisesti

27/42

Onko luonnossa liikkumisella positiivisia terveysvaikutuksia?

28/42

Saako jokaisenoikeudella kalastaa missä vain?

29/42

Onko Tenonjokisuun dyynialue, Høyholmen, suojelualuetta?

30/42

Onko kangasajuruoholla erityisiä taikavoimia?

31/42

Onko tuoksualvejuuri harvinainen kasvi?

32/42

Saako Tornionjoki alkunsa Norjan puolelta?

33/42

Onko lippoaminen kalastusmuoto?

34/42

Onko Kukkolankoski Euroopan suurin, valjastamaton koski?

35/42

Onko kyttyrälohi uhanalainen laji?

36/42

Voiko kyttyrälohta käyttää ravintona?

37/42

Onko kyttyrälohella vaikutusta Tenojolla olevaan Atlantin loheen?

38/42

Onko turska petokala?

39/42

Onko ilmaston lämpenemiselle vaikutusta turskakantoihin?

40/42

Onko jättiputkilla positiivinen vaikutus luonnon monimuotoi­suuteen?

41/42

Pysyykö Barentsinmeren rannikko sulana merivirtojen takia?

42/42

Lisääkö ilmastonmuutos kaamos­masennusta?

Sait 0/42 oikein!

Tiesit paremmin kuin 0% vastaajista.